Voorstellingen - Geleide bezoeken

 

Als een inwijding in het huwelijk van levende en beeldende kunsten, introduceert Tout un monde ongekende kruisbestuivingen tussen objecten (beeldhouwwerken, schilderwerken, strips) en verhalen. Bij het aansnijden van belangrijke levensthema’s baseren de geleide bezoeken zich op historische feiten alsook op legendes, liederen en andere vertellingen.

 

Wereldzeegevoel

2016

een saga van zeemansliederen.

Dit is de zoektocht naar de onbegrensdheid die we zo hard missen, naar datgene wat misschien nergens op aarde bestaat. Tegelijkertijd hebben we het gevoel dat we het altijd al gekend hebben alvorens het definitief verloren te hebben.

Vervloekte stemmetjes

2018

een sentimenteel verhaal over buikspreken.

Sacrées petites voix brengt het zogenaamde lot van buiksprekers. Deze marginalen introduceerden met hun kunst om “via de buik” te spreken in de loop der eeuwen en op verschillende plaatsen in de maatschappij de wereld van het sacrale (orakels, spiritisten), de satire (hofnarren, tegenstanders) of van de eenvoudige komedie (toneelvoorstellingen of kermissen).

 

Reeks betoveringen

2019

een ongebreidelde cyclus van Ardense legendes.

In de omgeving van Luik heeft zich gedurende meer dan vijfhonderd jaar een territorim van enkele vierkante kilometers als “vrijhandelszone” gehandhaafd. Op voorwaarde dat er geen enkel huis op werd gebouwd, was het eenieder toegestaan om er te sprokkelen, te plunderen, te stropen en zelfs om het land naar eigen goeddunken te cultiveren. Deze vrijheid van exploitatie heeft de mentaliteit van de locale bevolking gevormd. Zij worden gekenmerkt door een aparte rauwheid die vandaag nog steeds voortleeft.


 

Les vies en soi

 

Aan een tafel gezeten, draait een verteller de bladzijden van zijn intieme heldendichten om. Net zoals de Japanse benshi - die de stomme films van commentaar voorzagen - hanteert hij voorwerpen en projecteert hij beelden om zijn verhalen over ontmoetingen en innerlijke reizen te illustreren. Geleidelijk aan heeft Patrick Corillon een unieke vorm van fictie in het leven geroepen waarin hij verschillende tradities van verhalenvertellers (benshi, kamishibai, cantastories, enz.) met elkaar vermengt. Zijn reisverhalen, vol verrassingen en anecdotes uit zijn eigen leven en jeugd, nodigen de toeschouwer uit tot niewe inzichten en reflecties, altijd vertrekkend van het tastbare om dan te verdampen in het filosofische en universele. Les Vies en Soi bestaat uit zeven voorstellingen die gelinkt zijn aan zeven kunstenaarsboeken. Deze bouwen elk op hun eigen manier een merkwaardig, intiem en broos universum op, dat tegelijk ingewikkeld is en ongewoon, en de geleerde cultuur met de populaire verzoent en de conceptuele kunst met de kinderlijke beeldexpressie.

 

Tot leven geroepen rivier

2010

Hoe een mythische rivier, waarvan men zich niet eens de naam herinnert, ons meeneemt naar de oertijd van de mensheid en onze jeugdherinneringen.

De Benshi van Angers

2011

Hoe een oud familiehuis met krakende vloeren en vochtplekken op het plafond ons meesleept op een inwijdingsreis naar de verste uithoeken van Indonesië.

De sierlijke kluizenaar

2012

Hoe de ontdekking van een mysterieus kunstwerk ons dermate de adem kan afsnijden dat we beslissen om voor altijd de stilte te bewaren.

Appartement met gaten

2013

Hoe een kat aan wie we al onze geheimen hebben toevertrouwd erin slaagt om ons alle talen van de wereld aan te leren door alleen maar te luisteren naar de geluiden van de natuur.

Vlietende beelden

2015

Hoe het eenvoudig samenbrengen van stukjes witte tape die acteurs op de scène kleven om zich in het donker te oriënteren ons horendol maakt.

Het absolute nulpunt

2016

Hoe de intensiteit van helemaal niets doen en voor zich uitstaren ons omtovert tot ontdekkingsreizigers van het Hoge Noorden.

 

De schaduw van de scarabee

2017

Hoe ons doen geloven dat onze dagdagelijkse realiteit niet minder onvoorspelbaar is dan die van een fakir die slangen bezweert of een scherpzinnig persoon geleid bezoek – performances